Kolmas
Kolmas
Nelkku
Nelkku
Eka
Eka
Toka
Toka
previous arrow
next arrow

Focusanin tarjoamat palvelut

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito on asiakkaan kotiin vietyä sairaanhoitoa, joka tapahtuu aina lääkärin valvonnassa. Sen tarkoituksena on esimerkiksi helpottaa sairaalasta kotiutumista sekä tukea sairaan henkilön ja hänen omaisensa kotona selviytymistä. Kotiin voidaan tarvittaessa järjestää myös vaativampaa kotisairaanhoitoa.

Kotisairaanhoidon palvelut:

 • palvelutarpeen kartoitus ja arviointi
 • tukihakemusten täytössä avustaminen (eläkkeen saajan hoitotuki, C-lausunto)
 • todistus matkakorvausta varten
 • terveydentilan arviointi
 • fysiologiset mittaukset (verensokeri, verenpaine, happisaturaatio, paino)
 • laboratoriokokeiden otto
 • asiakkaan omahoidon ohjaus ja neuvonta
 • muistitestit, ravitsemustestit
 • lääkehoidon ohjaus, toteutus ja seuranta
 • hoito- ja palvelusuunnitelman teko
 • haavanhoito
 • ompeleiden ja hakasten poisto
 • avanteen hoito
 • korvien huuhtelu
 • kertakatetrointi, kestokatetrin laitto

Vaativa kotisairaanhoito:

 • suonensisäiset antibiootti- ja nestehoidot
 • PCA-kipupumppu hoito
 • laskimoportin huuhtelut
 • marevan-lääkehoidon ohjaus, toteutus ja seuranta
 • saattohoito

Tukipalvelut

Tukipalveluilla täydennetään kotipalvelun antamaa palvelua. Tukipalveluita voivat saada myös henkilöt, jotka eivät vielä tarvitse kotipalvelua.

Yritys tarjoaa asiakkailleen seuraavia tukipalveluja:

 • pienimuotoinen ruoanlaitto
 • vaatehuolto
 • asiointipalvelu
 • saattajapalvelu
 • kylvetys

HUOM! Asiakasturvallisuuden takia emme voi toimia saattajapalveluissa kuljettajina, palvelu edellyttää aina asiakkaan tilaamaa kuljetusta.

Omaishoitajan sijaisuus

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoitajan sijaisuuspalvelulla tuetaan omaishoitajan ja hoidettavan kotona selviytymistä.

Kotipalvelu

Kotipalvelu on tarkoitettu ikäihmisille, vammaisille ja sairaille, tai henkilöille, joiden toimintakyky on muun syyn vuoksi alentunut. Autamme asiakkaitamme jokapäiväisissä toiminnoissa, kuten henkilökohtaisen hygienian hoidossa, ruokailussa, liikkumisessa ja lääkehoidossa.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelun tarkoituksena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä.

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua voi saada vaikeavammaisuuden kriteerit täyttävä henkilö.

Jaa somessa: