Toka
Toka
Kolmas
Kolmas
Nelkku
Nelkku
Eka
Eka
previous arrow
next arrow

Palveluihimme saatavat tuet

Palveluseteli

Palvelusetelin saaminen edellyttää, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioi henkilön palvelun tarpeen. Palveluseteli voi olla kaikille käyttäjille samansuuruinen tai tulosidonnainen. Jatkuvassa, säännöllisessä kotihoidossa käytetään tulosidonnaista palveluseteliä.

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

Sairaanhoitopalvelu Focusan ky kuuluu Parasta palvelua -palvelusetelijärjestelmään (PSOP) ja on mukana Vastuu Groupin Luotettava kumppani -palvelussa.

Lisätietoja palvelusetelistä on saatavissa peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja sosiaali- ja terveysministeriön internet-sivuilta:

 

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Lisätietoa omaishoidon tuesta on saatavissa sosiaali- ja terveysministeriön internet-sivuilta:

Eläkkeensaajan hoitotuki

Eläkkeensaajan hoitotuen tarkoitus on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää, toimintakyvyn ylläpitämistä, kuntoutusta ja hoitoa.

Eläkkeensaajan hoitotuen saamisen edellytyksenä on, että henkilön toimintakyky on heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Sairaus tai vamma voi heikentää henkilön kykyä huolehtia itsestään, tehdä välttämättömiä kotitaloustöitä tai suorittaa asiointia kodin ulkopuolella.

Lisätietoa eläkkeensaajan hoitotuesta on saatavissa kansaneläkelaitoksen internet-sivuilta:

 

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennykseen oikeuttaa asiakkaan kotona tehtävä tavanomainen hoiva- ja hoitotyö. Työ voi olla esimerkiksi henkilökohtaisissa toimissa, kuten ruokailussa, pukemisessa, peseytymisessä ja ulkoilussa avustamista. Kotitalousvähennys voi alentaa palvelun kustannuksia 50%. Vähennystä ei voi saada palveluihin, joihin on jo myönnetty palveluseteli.

Lisätietoa kotitalousvähennyksestäon saatavissa verohallinnon internet-sivuilta:

Sairaanhoitopalvelu Focusan Ky on peruspalvelukuntayhtymä Kallion hyväksymä palveluntuottaja.

Jaa somessa: